بفرما قهوه تلخ!

زندگی تلخ ترین خواب من است؛ خسته ام؛ خسته ازین خواب بلند...

شهریور 94
21 پست
مرداد 94
27 پست
تیر 94
20 پست
خرداد 94
35 پست