شرط سر گاز

توی این دوره زمونه بی حواسی؛ شرط بندی خیلی دل و جرات میخواد...

من که خودم وقت رفتن و آمدنم همه چیزارو چک میکنم؛ خیلی وقتا بازم یچیزی رو جا میزارم! مخصوصا وقتی ذهنم درگیر ی خرابکاری باشه...

حالا دیشب من و رئیس ی شرط بستیم سر بی حواسی... منکه با اطمینان 90درصد میدونستم این با این فکر درگیرش میبازه... اما گاهی وقتام یچیزای خیلی مهمی یادش میمونه که منو چارچنگولی میکنه!

وقتی کلید انداختم روی در و نایلون و شیشه عسل رو جلوم دیدم خندم گرفت...

حالا سر چی؟ سر گااااااز... من ی ومپایرم! شدیدا به گاز گرفتن علاقه دارم... هیچی دیگه واسه همین شرط بستم سر گاز! 

البته این گازو این نوع شرط بستن فقط مخصوصه رئیسه چون شدیدا استقبال میکنه... و منم که دیگه عاشق اینم که یکی تحویل بگیره!! 

حالا رئیسه باخته و ی گاز محکم بهم بدهکاره...

جووووووون گاااااااااز!

/ 0 نظر / 15 بازدید