ی هدیه بزرگ

توی اوج تعطیلی مخ بودم که بهم گفت: هدفت رو کجا فراموش کردی؟!

تلنگر خوردم...

راست میگفت؛ من برای چی رفته بودم دانشگاه؟ برای چی یک سال پشت کنکور مونده بودم؟

برای اینکه اون رشته ای رو که دوس دارم انتخاب کنم... من دانشگاه رو به خاطر مدرکش انتخاب نکردم... نه برای آینده ای که نداره... نه برای هیچ چیز دیگه ای... 

نمره ملاک تفکرات من نبود...

من رفتم تا تئوری اون چیزی که سالها عملی دیده بودم بخونم و بتونم درکی پیدا کنم از تفاوت تجربه و تجربه!

حالا به واسطه ی بی عدالتی نباید اینقدر داغون میشدم...

خیلی به حرفش فکر کردم... خیلی...

بعد ی جمله بهم هدیه داد:

/ 0 نظر / 15 بازدید